EY Doświadczony Analityk – Zespół Doradztwa Informatycznego – Digital Transformation in Poland

Title: Doświadczony Analityk – Zespół Doradztwa Informatycznego – Digital Transformation

Location: PL- -Warszawa

Job Number: WAR000R4

EY (dawniej Ernst & Young) to światowy lider w zakresie profesjonalnych usług doradczych. Ponad 212 000 specjalistów w zakresie audytu, doradztwa biznesowego, podatkowego i prawnego oraz transakcyjnego, zatrudnionych w 150 krajach, łączy swoją wiedzę i międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych uwarunkowań. EY to również największa firma doradcza na polskim rynku, zatrudniająca ponad 2500 profesjonalistów w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Poprzez swoje działania ma ambicję budować lepszy świat pracy dla swoich pracowników, klientów i całej społeczności.

Doradztwo w obszarze nowoczesnych technologii

Realizujemy projekty dla największych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą, wykorzystując nowoczesne technologie do rozwiązywania kluczowych problemów biznesowych naszych klientów. Tworzymy koncepcje i wdrażamy strategie IT i digital, prowadzimy projekty transformacyjne i restrukturyzacje, wspieramy innowacje w działalności biznesowej poprzez nowoczesne technologie. Zmieniamy modele biznesowe przedsiębiorstw i kształt organizacji IT. Wykorzystujemy kompetencje w obszarze kontaktu z klientem, kanałów cyfrowych, social media, innowacji i zarządzania IT. Współtworzymy i wykorzystujemy najnowsze metodyki, stosujemy elastyczne podejście. Działamy twórczo i skutecznie, budując rozwiązania trwale zmieniające otaczającą rzeczywistość.

Usługi oferowane przez nas w obszarze budowy i zarządzania strategią IT, strategią cyfrową i transformacją obejmują w szczególności:

 • Analiza modelu działania przedsiębiorstw i wykorzystania technologii w sposobie dostarczania wartości klientom,

 • Budowę i wdrożenie strategii wykorzystania platform cyfrowych i społecznościowych w działalności biznesowej, wykorzystując koncepcje Customer Experience by design,

 • Budowę i wdrożenie strategii rozwoju IT, w tym w zakresie koncepcji architektury rozwiązań oraz modelu operacyjnego,

 • Budowę i wdrożenie ładu korporacyjnego IT (IT Governance),

 • Analizę opłacalności przedsięwzięć,

 • Realizację zmiany obszaru IT w formie skoordynowanych i dynamicznie zarządzanych programów transformacyjnych (change management),

 • Opracowanie strategii sourcingu w IT,

 • Ocenę efektywności obszaru IT,

 • Optymalizację procesów IT oraz zarządzania usługami IT.

Qualifications:

Od kandydatów oczekujemy:

 • ok. 1 - 2 lata doświadczenia zawodowego

 • praktycznego zainteresowania technologiami informatycznymi, trendami zarządzania organizacjami IT oraz integracji obszaru IT ze strategią rozwoju biznesowego,

 • biznesowego, logicznego sposobu myślenia i precyzyjnego formułowania myśli,

 • zdolności analitycznych i samodzielności w rozwiązywaniu problemów,

 • umiejętności pracy w zespole i łatwości nawiązywania kontaktów,

 • dobrej organizacji pracy i zaangażowania,

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka polskiego, biegłej znajomości podstawowych narzędzi MS Office (PowerPoint, Excel, Word).

Dodatkowymi atutami będzie:

 • zainteresowanie nowymi trendami i rozwiązaniami w obszarze wsparcia biznesu przez nowoczesne technologie,

 • zainteresowanie obszarem customer i wykorzystaniem nowych technologii w kontaktach z klientem,

 • zainteresowanie obszarem zarządzania funkcją informatyki w szczególności z perspektywy efektywności oraz realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa, realizacji projektów, programów IT,

 • doświadczenie w konsultingu,

 • znajomość języka niemieckiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji,

 • współudział w tworzeniu i realizacji istotnych i realnych zmian w dużych przedsiębiorstwach,

 • wsparcie i możliwość rozwoju w zespołach pod kierownictwem osób z praktycznym doświadczeniem,

 • udział w programie rozwoju zawodowego opierającego się na trzech filarach:

 • zdobywaniu różnorodnych doświadczeń,

 • spersonalizowanym programie kursów i szkoleń,

 • coachingu i mentoringu,

 • program EY Care & Wellness – to min. karty sportowe, masaże biurowe, warsztaty edukacyjne i wiele innych.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie aplikacji on-line oraz dołączenie CV.

#LI-PL