EY Doświadczony Asystent / Senior w Zespole Cen Transferowych (Dział Doradztwa Podatkowego) in Poland

Title: Doświadczony Asystent / Senior w Zespole Cen Transferowych (Dział Doradztwa Podatkowego)

Location: PL- -Warszawa

Job Number: WAR000RX

EY (dawniej Ernst & Young) to światowy lider w zakresie profesjonalnych usług doradczych. Ponad 212 000 specjalistów w zakresie audytu, doradztwa biznesowego, podatkowego i prawnego oraz transakcyjnego, zatrudnionych w 150 krajach, łączy swoją wiedzę i międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych uwarunkowań. EY to również największa firma doradcza na polskim rynku, zatrudniająca ponad 2900 profesjonalistów w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Poprzez swoje działania ma ambicję budować lepszy świat pracy dla swoich pracowników, klientów i całej społeczności.

Ceny transferowe są związane z wieloma aspektami działalności firmy. Szacuje się, że ponad połowa obrotów handlowych na świecie odbywa się w ramach transakcji wewnątrzgrupowych. Projekty realizowane przez Zespół Cen Transferowych EY obejmują szczegółową analizę transakcji od strony finansowej i podatkowej oraz uwarunkowań i celów biznesowych grup kapitałowych, tak aby ograniczyć ryzyko zakwestionowania przez ograny podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, a tym samym narażenia grupy na dodatkowe koszty.

Qualifications:

Zakres obowiązków:

 • analiza rozliczeń wewnątrzgrupowych pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej;

 • ustalanie rynkowego poziomu wynagrodzenia w transakcjach wewnątrzgrupowych (np. dotyczących transferu / korzystania z IP, transakcjach finansowych, transakcjach usługowych);

 • udział w tworzeniu narzędzi do samodzielnej kalkulacji cen transferowych /analizowania wyników w transakcjach wewnątrzgrupowych przez klientów;

 • tworzenie polityk cen transferowych;

 • wsparcie klientów przy kontrolach w zakresie cen transferowych;

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 2 – 3 letniego doświadczenia zawodowego z zakresu cen transferowych;

 • umiejętności analizowania danych finansowych;

 • wyższego wykształcenia;

 • zdolności analitycznych;

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka polskiego;

 • umiejętności pracy w zespole i łatwości nawiązywania kontaktów;

 • samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i pakiet socjalny: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie;

 • pracę na międzynarodowych projektach w ścisłej współpracy z biurami zagranicznymi;

 • bogaty program szkoleniowy – szkolenia merytoryczne i umiejętności miękkich;

 • możliwości rozwoju merytorycznego poprzez pracę na różnorodnych, interdyscyplinarnych w tym złożonych projektach.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego w języku angielskim oraz załączenie cv.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.