EY Senior in Business Tax Advisory in United States

Title: Senior in Business Tax Advisory

Location: Serbia, Republic of

Job Number: SER00019

Napravite veliki iskorak u vašoj karijeri i pridružite se našem timu!

EY je globalni lider u revizorskim i poreskim uslugama, podršci pri poslovnim transakcijama i poslovnom savetovanju. Kvalitetom usluga koje pružamo pomažemo u građenju poverenja na lokalnom i globalnom tržištu.Naša kancelarija u Srbiji (EY Beograd) kao integralni deo EY mreže pruža profesionalne usluge klijentima na lokalnom tržištu. EY Beograd raspisuje konkurs za radno mesto:

Qualifications:

Senior u odeljenju Poreskog Savetovanja

Profil:

 • Ambicija za karijeru poreskog savetnika

 • Univerzitetska diploma, po mogućnosti pravnog ili ekonomskog fakulteta

 • Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima u vezi sa porezima (prednost je iskustvo u konsultantskoj industriji i/ili multinacionalnim kompanijama, Big4, advokatske kancelarije, druge računovodstvene ili konsultantske kuće, i sl.)

 • Znanje i razumevanje poreskog sistema i poreskih propisa Srbije (opšte poznavanje poreskih propisa Crne Gore i Bosne i Hercegovine je poželjno)

 • Odlično poznavanje engleskog jezika

 • Korišćenje MS Office paketa (Word, Excel, Power Point)

 • Odlične komunikacijske sposobnosti (pisana i verbalna komunikacija)

 • Sposobnost analitičkog i proaktivnog razmatranja i rešavanja komplikovanih pitanja i situacija

 • Sposobnost samostalnog rada, kao i rada u okviru tima Odgovornosti:

 • Direktna komunikacija sa klijentima u vezi sa njihovim poreskim stvarima (učešće na sastancima, pozivima, klijentskim sesijama, radionicama, i sl.)

 • Pružanje kvalitetnih i praktičnih rešenja u odnosu na poreske aspekte i poreske izazove sa kojima se klijenti suočavaju u svakodnevnom poslovanju

 • Pružanje poreskih saveta na konkretne upite klijenata (verbalno, ili u formi e-maila, pisanog memoranduma, pisanog mišljenja, PPT prezentacije i sl.)

 • Komunikacija sa poreskom upravom u vezi sa poreskim stvarima klijenata, uključujući i sastavljanje formalnih dopisa, zahteva, žalbi i slično

 • Stalna informisanost o razvoju poreske prakse (redovno praćenje zakonskih i podzakonskih rešenja, izmena i dopuna, kao i mišljenja nadležnih organa iz oblasti poreza)

 • Poznavanje oblasti međunarodnog oporezivanja (ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja)

 • Pregled i analiza komercijalnih ugovora, transakcija i/ili poslovnih modela sa stanovišta važećih poreskih propisa

 • Priprema izveštaja i pregled poreskih obračuna na zahtev klijenata

 • Znanje i razumevanje obaveza i zahteva poreskog izveštavanja i davanje saveta u vezi sa istim

 • Učešće na “tax due diligence” projektima

 • Učešće u poreskim revizijama

 • Pregled i analiza modela transfernih cena kod klijenata, sa stanovišta domaćih poreskih propisa

 • Participacija na timskim projektima, uključujuči i koordinaciju timova na projektima

 • Razumevanje i praćenje uspostavljenih standarda rada u organizaciji

 • Obuka mlađih kolega

Šta Vam EY nudi:

 • Fer kompenzaciju za radni angažman

 • Mogućnost brzog učenja od iskusnih kolega

 • Prijateljsku sredinu, punu izazova

 • Aktivnu i neposrednu komunikaciju i otvorenu razmenu mišljenja i stavova sa svim članovima tima (od juniora do partnera)

 • Direktnu komunikaciju sa klijentima

 • Redovnu lokalnu i internacionalnu obuku u vezi sa razvojem znanja o porezima, kao i u vezi sa razvojem ličnih sposobnosti i poslovnih veština

 • Mogućnost napredovanja u karijeri

 • Mogućnost brzog razvijanja snažnih menadžerskih sposobnosti

 • Sloboda i fleksibilnost u obavljanju radnih aktivnosti na najefikasniji načinNapravite veliki iskorak u Vašoj karijeri i pridružite se našem timu!Prijavite se!