EY Jobs

Job Information

EY Seniorka / Senior w zespole ekspertów ds. sprawozdawczości finansowej / MSSF w Assurance in Katowice, Poland

Seniorka / Senior w zespole ekspertów ds. sprawozdawczości finansowej / MSSF w Assurance

Assurance

Requisition # KAT0003J

Post Date Jun 18, 2021

Zespół Professional Practice Group jest grupą ekspertów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Polskich Zasad Rachunkowości wspierającą zespoły audytowe oraz klientów EY we wszelkich kwestiach związanych ze sprawozdawczością finansową. Łączymy fachową wiedzę ze zrozumieniem biznesu naszych klientów. W naszej pracy:

 • wspieramy zespoły audytowe m.in. poprzez konsultacje, szkolenia i eksperckie przeglądy sprawozdań finansowych,

 • analizujemy kompleksowe transakcje biznesowe (np. IPO, M&A, restrukturyzacje) pod kątem wpływu na wyniki finansowe,

 • śledzimy zmiany w standardach i ich interpretacjach, a także praktyki rynkowe,

 • dbamy o najwyższą jakość stosowania standardów rachunkowości

 • organizujemy wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia i konferencje poświęcone sprawozdawczości finansowej.

Jesteśmy częścią międzynarodowego zespołu ekspertów w ramach globalnych struktur EY. Umożliwia to nam konsultowanie kompleksowych zagadnień ze światowymi ekspertami. To także dostęp do globalnych doświadczeń i wiedzy, w tym najlepszych praktyk rynkowych.

Jeżeli chcesz budować swoją karierę zawodową na solidnym fundamencie, jakim jest ekspercka wiedza w zakresie sprawozdawczości finansowej – zespół Professional Practice Group jest miejscem dla Ciebie.

Cenimy otwarte umysły, dociekliwość i potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

Możesz dołączyć do naszego zespołu pracując z każdego biura EY w Polsce.

Seniorka / Senior w zespole ekspertów ds. sprawozdawczości finansowej / MSSF w Assurance

Zakres obowiązków:

 • udział w analizach, badaniach, projektach dotyczących zastosowania MSSF oraz Polskich Zasad Rachunkowości

 • udział w analizach implikacji księgowych transakcji

 • wsparcie zespołów audytowych przy analizie kwestii dotyczących rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej

 • wsparcie przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych, publikacji i materiałów z komunikacjami dotyczącymi standardów sprawozdawczości finansowej i podobnych,

 • wdrożenia MSSF

 • monitorowanie zmian w przepisach i ocena wpływu tych zmian na sprawozdawczość

 • odpowiedzialność za terminowość i jakość prac.

Od kandydatów oczekujemy:

 • podstawowej znajomości polskich regulacji związanych z rachunkowością i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz zainteresowania tą tematyką

 • minimum 3 lat doświadczenia zdobytego podczas pracy w finansach w działach sprawozdawczości, kontrolingu lub w firmach audytorskich / doradczych, lub pracy naukowej w obszarze standardów rachunkowości finansowej

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki ekonomiczne, finanse i bankowość, rachunkowość, zarządzanie); zdane egzaminy w ramach kwalifikacji biegłego rewidenta i/lub ACCA będą dodatkowym atutem

 • wysokich zdolności analitycznych, kreatywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów,

 • umiejętności pracy w zespole, łatwości porozumiewania i nawiązywania kontaktów

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka polskiego w mowie i w piśmie

 • umiejętności organizacji własnej pracy

 • motywacji i zorientowania na realizację postawionych celów

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w wiodącej na rynku polskim oraz międzynarodowym firmie doradczej, w zespole ekspertów z pasją do swojej profesji

 • rozwój zawodowy, w tym m.in. system szkoleń adekwatny do zajmowanego stanowiska i ścieżki kariery

 • możliwość elastycznego kształtowania warunków zatrudnienia i ścieżki kariery

 • umowę na czas nieokreślony od pierwszego dnia pracy oraz przejrzysta ścieżka rozwoju,

 • bogaty pakiet socjalny: ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie grupowe, Benefit System oraz program EY Care & Wellness

O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Transakcyjnego i Biznesowego (w tym IT).Zatrudniamy ponad 240 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 2800, a pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy. Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

DirectEmployers