EY Senior, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Poznań in Poznań, Poland

Senior, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Poznań

Tax

Requisition # POZ0001U

Post Date Apr 10, 2018

Dział Doradztwa Podatkowego w EY (dawniej Ernst & Young) to miejsce, gdzie znajomość prawa i ekonomii pozwala tworzyć najlepsze rozwiązania. W Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowychwypracowujemy najkorzystniejszą dla klienta strategię udziału w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej / postępowaniu podatkowym, a także wspieramy go wiedzą ekspercką i doświadczeniem w zarządzaniu kontrolą i postępowaniem podatkowym.

Możliwości, jakie na Ciebie czekają:

Działamy w ramach globalnej sieci i wspieramy naszych klientów w postępowaniach dotyczących podatku dochodowego, VAT, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, itp. Dołączając do nas, pogłębisz także swoje kompetencje z zakresu wypracowywania najkorzystniejszych dla klienta strategii udziału w kontroli podatkowej, celno-skarbowej, postępowaniach podatkowych.

Czego się nauczysz?

W ramach naszego zespołu będziesz brać udział w takich projektach jak:

 • przygotowywanie opinii prawno-podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych i proceduralnych danej sprawy,w tym analiza rozstrzygnięć sądów administracyjnych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania dla celów toczącego się postępowania podatkowego,

 • reprezentowanie podatnika w trakciekontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego,

 • przygotowanie, bądź wspieranie klienta w zgromadzeniu i właściwym zaprezentowaniu dokumentacji dla celów prowadzonej kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego,

 • opracowanie wzorów wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych,

 • przygotowanie skarg na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie klientów przed tymi sądami,

 • opracowanie kompleksowych procedur podatkowych służących należytemu wypełnianiu przez klienta obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej, zapewnieniu właściwej wewnętrznej obsługi kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego i ograniczeniu ryzyka odpowiedzialności karnej i skarbowej,

 • organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników różnych szczebli i działów służących właściwemu przygotowaniu do uczestnictwa w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym – z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa i interesu klienta.

Jakie umiejętności cenimy?

 • przedsiębiorczość i ambicję,

 • pewność siebie, rozumienie procesów biznesowych i chęć rozwoju,

 • dbałość o szczegóły i umiejętność organizacji pracy,

 • umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmie doradztwa podatkowego lub w wewnętrznym dziale podatkowym, w szczególności w zakresie kontroli i postępowań podatkowych lub sądowo-administracyjnych,

 • wykształcenie wyższe,

 • proaktywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,

 • umiejętność pracy w zespole, delegowania zadań i ustalania priorytetów,

 • samodzielność w działaniu,

 • zdolności analityczne,

 • dodatkowym atutem będąuprawnienia Doradcy Podatkowego lub rozpoczęta ścieżka ich zdobywania.

Kogo szukamy?

Poszukujemy osób, które chcą rozwijać się w obszarze doradztwa podatkowego – w szczególności w zakresie postępowań podatkowych przed organami sądowymi, ale jednocześnie które dobrze odnajdują się w zespołach realizujących różnorodne projekty dla klientów z wielu branż.

Oferujemy:

 • wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobywaniu uznawanych na rynku kwalifikacji oraz certyfikatów,

 • EY Badges – unikalny program certyfikowania kompetencji przyszłości,

 • indywidualnie projektowaną mapę szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie,

 • platformy szkoleniowe online takie jak Udemy oraz Coursera do Twojej dyspozycji,

 • wyjazdowe, zespołowe warsztaty w kraju i za granicą,

 • rozwój oparty kulturze feedbacku i wsparciu ze strony indywidualnego career consuelora, a nie na systemie ocen pracowniczych,

 • wsparcie w zdobywaniu doświadczeń w różnorodnych zespołach,

 • elastyczny czas i miejsce pracy,

 • program EY Care & Wellness, a w nim: masaże, karty sportowe, opiekę zdrowotną, PlayStation, piłkarzyki, treningi biegowe i wiele innych.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia

naszych pracowników.

EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz dołączenie CV.

EY (dawniej Ernst & Young) to światowy lider w zakresie profesjonalnych usług doradczych. Ponad 250 000 specjalistów w zakresie audytu, doradztwa biznesowego, podatkowego i prawnego oraz transakcyjnego, zatrudnionych w 150 krajach, łączy swoją wiedzę i międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych uwarunkowań. EY to również największa firma doradcza na polskim rynku, zatrudniająca ponad 2900 profesjonalistów w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Poprzez swoje działania ma ambicję budować lepszy świat pracy dla pracowników, klientów i całej społeczności.