EY Jobs

Job Information

EY מתמחה לצוות ביקורת ינואר 2022 in Tel Aviv, Israel

מתמחה לצוות ביקורת ינואר 2022

Assurance

Requisition # TEL00093

Post Date Feb 28, 2021

ארנסט אנד יאנג מספקת שירותי ביקורת לאלפי חברות בישראל. אנשינו בעלי ידע רב בביקורת חברות מובילות ומתפתחות בכל העולם, אותן אנו מלווים ומסייעים בפיתוח אישי ומקצועי ארוך טווח. שירותי הביקורת הינם גלובליים, ניתנים על ידי צוותים רב-תחומיים, תוך שימוש במתודולוגיה גלובלית מוכחת וכלים חדישים.ב

בכדי לענות על צרכי הלקוח בצורה הטובה ביותר, פועלת מחלקת הביקורת שלנו לפי פילוח עסקי-מגזרי בתחומי ההתמחות העיקריים של הפירמה:ב

שירותים פיננסיים: חברות ביטוח, בנקים, קופות גמל, קרנות נאמנות

טכנולוגיה, תקשורת ומדיה

מדעי החיים, ביוטכנולוגיה וציוד רפואי

נדל"ן

מוצרי צריכה וקמעונאות

קרנות וגופי השקעה

תעשייה

מלכ"רים

תשתית

קלינטק

לצוותי הביקורת ידע בכללי החשבונאות הבינלאומיים, האמריקאיים והישראליים, ועובדים בהתאם לדרישות של הרשויות לניירות ערך במדינות רבות. ההתמקדות התעשייתית מאפשרת לנו לספק פתרונות מתאימים יותר לכל חברה ובכך לסייע ללקוחותינו לממש את הפוטנציאל שלהם, תוך ניהול נכון של עסקיהם.ב

תאור התפקיד : ב

ביקורת דו"חות כספיים שנתיים ורבעוניים

מעורבות בהכנת דוחות שנתיים למס הכנסה

טיפול שוטף מקצועי בענייני מס, מע"מ, ניכויים, ביטוח לאומי

השתתפות בקורסי מתודולוגיה ולמידה עצמאית

דרישות התפקיד

תואר ראשון בחשבונאות- חובה (יש לצרף גליון ציונים מעודכן)

ציון פסיכומטרי- חובה

אנגלית ברמה גבוהה

יכולת למידה עצמאית

יכולת עבודה עצמאית ובצוות

DirectEmployers