EY Jobs

Job Information

EY יועצ/ת לתחום תגמולים בצוות הערכות שווי-FY21 in Israel

יועצ/ת לתחום תגמולים בצוות הערכות שווי-FY21

Strategy and Transactions

Requisition # ISR000XZ

Post Date Apr 25, 2021

צוות הערכות שווי

עוסק בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאים (בחינת ירידת ערך, הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים, נגזרים פיננסים) ולצרכים שאינם חשבונאים (הערכת שווי של פעילות חברה/נכס, הערכת שווי לצרכי מס). בנוסף, עוסק הצוות בבניית מודלים כלכלים וכן בתכניות תגמול עובדים בחברות פרטיות וציבוריות.

תיאור התפקיד:

  • ייעוץ לחברות בנושא תגמול ואופציות

  • יכולת הובלה ותהליכי פיתוח עסקי בתחום

  • תכנון תוכניות תגמול ובנייתן

  • עבודה מול ממשקים בכירים ומול חברות, כולל השתתפות בישיבות דירקטוריון

דרישות התפקיד:

תואר ראשון בכלכלה ו/או חשבונאות

ניסיון בתחום תגמול עובדים ו/או אופציות לעובדים-יתרון

יכולת הכנת מצגות

למידה עצמאית ויוזמה

יכולת הנעת תהליכים ועמידה בלוחות זמנים

אנגלית ברמה גבוהה מאוד

DirectEmployers