EY Jobs

Job Information

EY כלכלן/ית לצוות מחירי העברה FY 21 in Israel

כלכלן/ית לצוות מחירי העברה FY 21

Tax

Requisition # ISR000UB

Post Date Apr 26, 2021

מחלקת המיסים של ארנסט אנד יאנג הינה הגדולה מסוגה בישראל. המחלקה כוללת כ-30 שותפים וקרוב ל-300 עובדים.ב

גודל המחלקה מאפשר התמחויות בתחומים ספציפיים מחד, תוך הענקת שירות מקיף המשלב את היכולות, הידע והניסיון שקיימים במחלקה מאידך. השילוב בין גודלה של המחלקה ואיכות שותפיה ועובדיה מאפשר להעניק ללקוחותינו שירות ברמה הגבוהה ביותר, המשלב התמחות בנושאים מגוונים תחת "קורת גג אחת" ביניהם: מיסוי בינלאומי, מיסוי אמריקאי, מחירי העברה, מיסוי עקיף, מיזוגים, הטבות מדינה (תמריצים ממשלתיים), נדל"ן, גופי השקעה ועוד. במחלקה עובדים מומחי מס בכירים אשר רבים מהם עבדו ברשויות המס, רו"ח, עו"ד, יועצי מס, כלכלנים ומתמחים.ב

מחלקת מחירי העברה מספקת ייעוץ בתחום המיסוי בנוגע למחירי העברה בעסקאות בין-חברתיות. הייעוץ מבוסס על תקינה, חקיקה וקווי הנחייה בינלאומיים בתחום מחירי העברה.ב

תאור התפקיד : ב

ביצוע אנליזות כלכליות תוך כדי שימוש במאגרי מידע ציבוריים

השתתפות בראיונות לקוח מול הנהלת החברה

סיוע בניהול קשרי הלקוח ברמה היומיומית

הכנת חומר כתוב עבור לקוחות המשרד ורשויות המס

מעורבות בהליכי שומה והכנת חומרי רקע לפי דרישת הרשויות

מעורבות בייעוץ מס מורכב שניתן ללקוח (ליווי עסקאות, שינויי מבנה, עסקאות בינלאומיות)

השתתפות בהכשרות מקצועיות בתחום המס ומחירי העברה

דרישות התפקיד

תואר ראשון בכלכלה ו/או חשבונאות

יכולת ניסוח ברמה גבוהה בעל פה ובכתב

אנגלית ברמה גבוהה

יכולת למידה עצמאית

DirectEmployers