EY Jobs

Job Information

EY Valuation consultant-Senior-FY21 in Israel

Valuation consultant-Senior-FY21

Strategy and Transactions

Requisition # ISR000Y4

Post Date Apr 27, 2021

מחלקת הייעוץ הכלכלי שלEYמספקת מגוון רחב של שירותים הקשורים לעסקאות רכישה ומכירה של חברות פרטיות וציבוריות וכן מספקת שירותים לקרנות הון סיכון/ קרנות השקעה פרטיות.

המחלקה מתמחה בליווי עסקאות, בדיקות נאותות, תכנון מבנה העסקה ותהליך האינטגרציה לאחר השלמת העסקה. במקביל מספקת המחלקה שירותי ייעוץ שמטרתם לייעל ולמקסם את פעילות החברות, תוצאותיהן ותהליכי העבודה.

צוות הערכות שווי עוסק בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים (בחינת ירידת ערך, הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים, נגזרים פיננסים) ולצרכים שאינם חשבונאיים,אגב ליווי ואישור עסקאות מיזוג ורכישה (הערכת שווי של פעילות חברה/נכס, הערכת שווי לצרכי מס). בנוסף, עוסק הצוות בבניית מודלים כלכלים,חוות דעת מומחה לבית משפט,וכן בתכניות תגמול בכירים בחברות.

.

דרישות התפקיד :

  • תואר ראשון בחשבונאות או כלכלה – חובה

  • תואר שני בכלכלה/מנע"ס/מימון – יתרון

  • ניסיון של שנה לפחות בתחום הערכות שווי– חובה

  • ניסיון קודם בניהול צוות עובדים - חובה

  • יכולת אנליטית גבוהה

  • אוריינטציה עסקית ושיווקית

  • יכולת רפרזנטטיבית גבוהה

  • אנגלית ברמה גבוהה מאד

DirectEmployers