EY Konsultant / Doświadczony Konsultant / Ekspert, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym - Doradztwo Regulacyjne, Warszawa in Warszawa, Poland

Konsultant / Doświadczony Konsultant / Ekspert, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym - Doradztwo Regulacyjne, Warszawa

Advisory

Requisition # WAR000RY

Post Date Sep 07, 2017

EY (dawniej Ernst & Young) to światowy lider w zakresie profesjonalnych usług doradczych. Ponad 212 000 specjalistów w zakresie audytu, doradztwa biznesowego, podatkowego i prawnego oraz transakcyjnego, zatrudnionych w 150 krajach, łączy swoją wiedzę i międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych uwarunkowań. EY to również największa firma doradcza na polskim rynku, zatrudniająca ponad 2500 profesjonalistów w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Poprzez swoje działania ma ambicję budować lepszy świat pracy dla swoich pracowników, klientów i całej społeczności.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 3 lat doświadczenia w sektorze finansowym w tym:

 • znajomości przepisów regulujących dotyczących prowadzenia działalności bankowej, w szczególności w zakresie adekwatności kapitałowej, płynności i zarządzania ryzykiem,

 • doświadczenia w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego/operacyjnego/rynkowego/pozostałych rodzajów ryzyka zgodniez wymogami CRR, znajomości pakietu COREP,

 • znajomości bieżących zagadnień i wyzwań regulacyjnych w sektorze bankowym,

 • udziału w postepowaniach przed organem nadzoru/procesach BION/inspekcjach nadzorczych,

 • wysokich zdolności analitycznych, kreatywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów,

 • umiejętności pracy w zespole, łatwości porozumiewania i nawiązywania kontaktów, jak również kultury osobistej,

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka polskiego,

 • umiejętności organizacji własnej pracy, inicjatywy oraz zaangażowania.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość procesów wnioskowania do organów nadzoru,

 • praktyczna znajomość regulacji z jednego lub kilku z poniższych obszarów regulacyjnych: adekwatność kapitałowa, miary ostrożnościowe (Basel/CRR), plany naprawy i przymusowej restrukturyzacji (BRRD), MiFID II, EMIR, MAR, RODO

 • wiedza w zakresie ekonomii, finansów lub rachunkowości.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w największej na polskim rynku firmie doradczej,

 • bezpośredni udział w projektach dla wiodących instytucji finansowych w Polsce i na Świecie,

 • dostęp do międzynarodowych doświadczeń i ekspertyzy regulacyjnej,

 • długookresowy program rozwoju zawodowego (szkolenia i certyfikaty),

 • program EY Care & Wellness – to min. karty sportowe, masaże biurowe, warsztaty edukacyjne i wiele innych,

 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie aplikacji on-line oraz dołączenie CV w języku angielskim.

#LI-PL

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients.

DirectEmployers