EY Jobs

Job Information

EY Konsultantka/Konsultant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, Consulting in Warszawa, Poland

Konsultantka/Konsultant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, Consulting

Consulting

Requisition # WAR001HU

Post Date Apr 07, 2021

W Zespole Zarządzania Ryzykiem Informatycznym pilnujemy, by obszar IT i bezpieczeństwa informacji przyczyniały się do wzrostu wartości biznesu, zwiększenia skuteczności działania oraz ograniczenia ryzyka. Nie ograniczamy się do kwestii technologicznych – jesteśmy świadomi, jak ważne jest uwzględnienie biznesowego punktu widzenia.

Możliwości, jakie na Ciebie czekają:

Dołączając do naszego zespołu będziesz brać udział w projektach audytowych i doradczych z obszaru cyberbezpieczeństwa

Twoje główne zadania:

 • koordynowanie audytów obszaru IT i przeglądów bezpieczeństwa

 • analiza środowiska informatycznego pod kątem zgodności z aktami prawnymi, w tym między innymi pod kątem zgodności z Rozporządzeniem UE i Rady o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UoKSC), Wytycznych IT KNF

 • analiza procesów biznesowych wspieranych przez systemy informatyczne

 • identyfikacja i analiza ryzyka oraz weryfikacja mechanizmów kontrolnych w systemach informatycznych

 • ocena dojrzałości procesów w obszarze IT i bezpieczeństwa

 • optymalizacja działań oraz wsparcie w zarządzaniu dużymi programami IT

 • IT Service Management dla obszarów związanych z bezpieczeństwem informacji

Potrzebne umiejętności i doświadczenie:

 • minimum 3-5 letnie doświadczenie w obszarach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i analizą środowiska informatycznego w zakresie m.in.:

 • przeprowadzania przeglądów, audytów lub certyfikacji / atestacji w obszarze bezpieczeństwa

 • projektowania lub weryfikacji procesów, polityk i procedur zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych

 • oceny mechanizmów kontrolnych w obszarach takich jak: IT General Controls (ITGC), IT Application Controls (ITAC), SOX, ISAE3402 i innych

 • analizy procesów biznesowych w środowisku informatycznym

 • oceny dojrzałości w obszarze cyberbezpieczeństwa

 • przeglądów i wdrażania systemów ciągłości działania

 • wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym: zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem infrastruktury IT, ryzyko technologiczne, ład organizacyjny,

 • biegła znajomość języka angielskiego

Dodatkowym atutem będą:

 • kwalifikacje CISA,CISM, ITIL, CIPT, CISSP, Cloud – Seria AZ*

 • znajomość ITIL, COBIT, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, TISAX, NIST, ISAE 3402, ISAE 3000, doświadczenie w projektach SOCR, SOC1, SOC2 i podobnych

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem chmury obliczeniowej – cloud security & cloud compliance

 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa nowych technologii – AI, IoT, RPA

 • doświadczenie w procesach oceny dojrzałości w obszarze cyberbezpieczeństwa, programach transformacji cyberbezpieczeństwa lub kształtowania odporności operacyjnej

 • doświadczenie zdobyte w spółkach „Big 4’’ lub w instytucji finansowej w komórce: bezpieczeństwa, audytu wewnętrznego, compliance

 • wiedza oraz praktyczne doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych – data protection, data privacy

 • wiedza na temat sektora finansowego, procesów biznesowych w instytucjach finansowych oraz regulacji w zakresie bezpieczeństwa i IT

​​​​​​​ Kogo szukamy:

 • osób o wysokich zdolnościach analitycznych, umiejętnościach efektywnej pracy w zespole i aspiracjach intensywnego rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa

 • kandydatów o dobrych zdolnościach interpersonalnych oraz umiejętnościach zarządzania projektami

 • osób z wyższym wykształceniem (preferowane kierunki: informatyka, cyberbezpieczeństwo, ekonomia z elementami informatyki, finanse i bankowość)

Oferujemy:

 • udział w największych i najbardziej prestiżowych, międzynarodowych projektach

 • pracę z najlepszymi specjalistami z branży

 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze audytu i zarządzania ryzykiem IT

 • współpracę ze specjalistami z obszarów takich jak CyberLaw, Digital Transformation, Cloud Implementation, Assurance

 • możliwość zdobycia kwalifikacji oraz certyfikatów

 • indywidualną mapę szkoleń

 • elastyczny czas i miejsce pracy

 • wsparcie doświadczonej koleżanki lub kolegi, który pomoże Ci w Twoim rozwoju zawodowym

 • program EY Care & Wellness czyli opiekę medyczną, ubezpieczenie, masaże, owoce, karty sportowe, zniżki do teatru, treningi sportowe itd. itp.

 • biuro w prestiżowej, dobrze skomunikowanej lokalizacji

 • możliwość pracy zdalnej

Tworzymy miejsce pracy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

DirectEmployers