EY Jobs

Job Information

EY Seniorka/Senior, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Dział Doradztwa Podatkowego in Warszawa, Poland

Seniorka/Senior, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Dział Doradztwa Podatkowego

Tax

Requisition # POL001XV

Post Date Apr 08, 2021

Masz szansę dołączyć do najlepszych – w rankingu Dziennika Gazety Prawnej EY po raz kolejny uznany został „Najlepszą firmą doradztwa podatkowego 2020” w kategorii „Spory podatkowe”. Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych prowadzi przełomowe w skali kraju sprawy podatkowe – zarówno na etapie organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych i trybunałów.

Dział Doradztwa Podatkowego w EY (dawniej Ernst & Young) to miejsce, gdzie znajomość prawa i ekonomii pozwala tworzyć najlepsze rozwiązania. W Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych wypracowujemy najkorzystniejszą dla klienta strategię działania na różnych etapach proceduralnych, począwszy od wsparcia w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej / postępowaniu podatkowym, poprzez reprezentację przed sądami administracyjnymi, a na nadzwyczajnych środkach zaskarżenia kończąc. Pomagamy też w optymalnym przygotowaniu się do weryfikacji rozliczeń oraz wspieramy klientów w zarządzeniu różnymi ryzykami, również w obszarze odpowiedzialności osobistej.

Możliwości, jakie na Ciebie czekają:

Działamy w ramach globalnej sieci i wspieramy naszych klientów w postępowaniach dotyczących podatku dochodowego, VAT, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, itp. Dołączając do nas, będziesz mieć okazję wypracowywania rozwiązań, które wspomagają klientów w ich codziennych problemach.

Twoje główne zadania:

W ramach naszego zespołu będziesz brać udział w takich projektach jak:

• przygotowywanie opinii prawno-podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych i proceduralnych danej sprawy, w tym analiza rozstrzygnięć sądów administracyjnych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania dla celów toczącego się postępowania podatkowego,

• reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego,

• przygotowanie, bądź wspieranie klienta w zgromadzeniu i właściwym zaprezentowaniu dokumentacji dla celów prowadzonej kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego,

• opracowanie projektów wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg i innych pism procesowych,

• przygotowanie skarg na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

• opracowanie kompleksowych procedur podatkowych służących należytemu wypełnianiu przez klienta obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej, zapewnieniu właściwej wewnętrznej obsługi kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego i ograniczeniu ryzyka odpowiedzialności karnej i skarbowej,

• organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników różnych szczebli i działów służących właściwemu przygotowaniu do uczestnictwa w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym – z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa i interesu klienta.

Umiejętności, które wykorzystasz:

• przedsiębiorczość i ambicję,

• kreatywność i otwarty umysł w znajdowaniu odpowiedzi na praktyczne problemy podatkowe,

• pewność siebie, rozumienie procesów biznesowych i chęć rozwoju,

• dbałość o szczegóły i umiejętność organizacji pracy,

• umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Twoje dotychczasowe doświadczenie:

• min. 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmie doradztwa podatkowego lub w wewnętrznym dziale podatkowym, w szczególności w zakresie kontroli i postępowań podatkowych lub sądowo-administracyjnych,

• wykształcenie wyższe,

• proaktywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,

• umiejętność pracy w zespole, delegowania zadań i ustalania priorytetów,

• samodzielność w działaniu,

• zdolności analityczne,

Docenimy również:

• uprawnienia doradcy podatkowego -lub rozpoczętą ścieżkę ich zdobywania;

• dodatkowe kwalifikacje w obszarze finansów (ACCA, CIMA, CFA, PMP lub inne).

Pasujesz do nas, jeśli:

Chcesz rozwijać się w obszarze doradztwa podatkowego – w szczególności w zakresie postępowań podatkowych przed organami sądowymi, ale jednocześnie dobrze odnajdujesz się w zespołach realizujących różnorodne projekty dla klientów z wielu branż.

Oferujemy:

• konkurencyjne wynagrodzenie,

• wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobywaniu uznawanych na rynku kwalifikacji oraz certyfikatów,

• EY Badges – unikalny program certyfikowania kompetencji przyszłości,

• indywidualnie projektowaną mapę szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie,

• platformy szkoleniowe online takie jak Udemy oraz Coursera do Twojej dyspozycji,

• rozwój oparty kulturze feedbacku i wsparciu ze strony indywidualnego career consuelora, a nie na systemie ocen pracowniczych,

• wsparcie w zdobywaniu doświadczeń w różnorodnych zespołach,

• program EY Care & Wellness.

Tworzymy miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

DirectEmployers